وکتور حاشیه

25,000 تومان

کالیگرافی خطوط منحنی تزئینی مجموعه‌ای از المان‌های تزئینی وکتور است که مناسب برای استفاده در پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

وکتور المان تزئینی گل و بوته یک ست فوق العاده زیبا از عناصر طراحی برداری است که می‌توان در طرح‌های مختلف از آن‌ها استفاده نمود.

25,000 تومان

وکتور عناصر تزئینی گل و بوته یک مجموعه فوق العاده زیبا از المان‌های تزئینی است که به صورت برداری طراحی شده‌اند.

25,000 تومان

حاشیه و جدا کننده تزئینی یک ست زیبا از 30 طرح وکتور المان‌های تزئینی گل‌دار است که به صورت برداری طراحی شده‌اند.

25,000 تومان

وکتور عناصر تزئینی و دکوراتیو پیچ و خم دار مجموعه‌ای فوق العاده زیبای بیش از 100 طرح گل و بوته و حاشیه است که مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

وکتور گل و زیورآلات تزئینی دکوراتیو مجموعه‌ای زیبا از 20 طرح مختلف و فوق العاده زیبا است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

وکتور حاشیه قاب و فریم و جدا کننده تزئینی مجموعه‌ای زیبا از انواع فریم و حاشیه زینتی است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

طرح وکتور فریم و حاشیه تزئینی و زینتی مجموعه‌ای فوق العاده زیبا از انواع حاشیه و بوردر است که به صورت برداری طراحی شده‌اند که می‌توانید از آن‌ها در طرح‌های مختلف استفاده کنید.

25,000 تومان

وکتور قاب و حاشیه زینتی و تزئینی مجموعه‌ای زیبا از انواع فریم و حاشیه وینتج و قدیمی است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

وکتور فریم و حاشیه تزئینی وینتج مجموعه‌ای زیبا از انواع قاب و حاشیه زینتی است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

وکتور حاشیه و جدا کننده تزئینی مجموعه‌ای فوق العاده زیبا بیش از 250 طرح انواع حاشیه و دیوایدر دکوراتیو است که مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف همچون طراحی انواع کارت عروسی، کارت پستال، بنر، پوستر، تراکت، آگهی ترحیم و ... می‌باشد.

40,000 تومان

طرح وکتور قاب و حاشیه تزئینی مجموعه‌ای فوق العاده زیبا از 46 طرح انواع قاب، فریم، حاشیه دکوراتیو است که مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.