55,000 تومان

کلیپ آرت مراقبت از پوست مجموعه‌ای فوق العاده زیبا از 125 تصویر برداری و دست ساز شامل پترن‌های بدون درز، طرح‌های ترکیبی، عناصر طراحی و کارت‌های آماده است.

25,000 تومان

پترن المان های تابستان و ساحل تروپیکال یک الگوی یکپارچه و بدون درز است که به صورت وکتور طراحی شده است و مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

وکتور پترن گل های فانتزی یکپارچه یک الگوی بدون درز و با کیفیت است که به صورت برداری طراحی شده است و مناسب برای استفاده در پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

پترن غذا و نوشیدنی فانتزی و بامزه کودکانه یک ست زیبا و با کیفیت از 10 الگوی بدون درز است که به صورت وکتور طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح‌های مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

پترن سگ فانتزی و بامزه کودکانه مجموعه‌ای زیبا و با کیفیت از 5 الگوی بدون درز است که به صورت وکتور طراحی شده‌اند و مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

پترن کودکانه با طرح سگ فانتزی و بامزه مجموعه‌ای از 5 الگوی بدون درز است که به صورت وکتور طراحی شده‌اند و مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

پترن کودکانه خرس و ابر فانتزی یک الگوی بدون درز است که به صورت وکتور و با 4 رنگبندی متنوع طراحی شده‌اند و مناسب جهت استفاده در پروژه‌های گرافیکی مختلف به خصوص طرح‌های کودکانه می‌باشند.

25,000 تومان

پترن کودکانه کوالا و پاندای فانتزی مجموعه‌ای زیبا از 10 الگوی بدون درز است که به صورت وکتور طراحی شده‌اند و مناسب جهت استفاده در پروژه‌های گرافیکی مختلف به خصوص طرح‌های کودکانه می‌باشند.

25,000 تومان

پترن فانتزی و بامزه پاییز و حیوانات مجموعه‌ای زیبا و فان از 6 الگوی بدون درز است که به صورت وکتور طراحی شده‌اند و مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف به خصوص طرح‌های کودکانه می‌باشند.