پترن هندسی

25,000 تومان

وکتور پترن اشکال هندسی یک ست زیبا از 12 الگوی بدون درز و یکپارچه است که می‌توانید در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف از آن‌ها استفاده کنید.

25,000 تومان

پترن اشکال هندسی یک ست زیبا از 12 طرح و الگوی بدون درز و یکپارچه است که به صورت وکتور طراحی شده‌اند و مناسب  برای استفاده در پروژه‌های مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

پترن اشکال هندسی ساده یکپارچه مجموعه‌ای زیبا از 10 الگوی بدون درز است که به صورت وکتور طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

وکتور پترن کلاژ کاغذ پاره مجموعه‌ای از 36 عنصر طراحی به همراه 2 الگوی بدون درز آماده است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف به خصوص رسانه‌های اجتماعی می‌باشند.

رایگان

وکتور پترن یکپارچه اشکال مختلف مجموعه‌ای از 4 الگوی بدون درز است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

وکتور پترن اشکال رنگی مجموعه‌ای از 12 الگوی بدون درز یکپارچه است که می‌توانید از آن‌ها در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف همچون بسته بندی محصولات، ظروف یکبار مصرف، لوازم التحریر، قاب یا کاور موبایل و ... استفاده کنید.

25,000 تومان

پترن پارچه چهارخونه یکپارچه یک ست زیبا از 5 الگوی بدون درز است که به صورت وکتور طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

پترن گل و اشکال تزئینی آبی سیر مجموعه‌ای زیبا از 99 الگوی بدون درز است که به صورت دست ساز طراحی شده‌اند و مناسب جهت استفاده در پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

40,000 تومان

پترن دست ساز اشکال مختلف بدون درز مجموعه‌ای زیبا و کم نظیر از 27 الگوی بدون درز است که به صورت وکتور طراحی شده‌اند و مناسب جهت استفاده در پروژه‌های گرفیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

پترن اشکال هندسی دست ساز مجموعه‌ای فوق العاده زیبا و با کیفیت از 116 الگوی بدون درز است که مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

35,000 تومان

پترن پارچه و لباس با اشکال مختلف زیبا مجموعه‌ای فوق العاده با کیفیت از 27 الگوی بدون درز اشکال بوهو، هندسی، گل و بوته و ... است که می توان از آن‌ها در طرح‌های مختلف استفاده نمود.

25,000 تومان

پترن وب ظریف مجموعه‌ای زیبا از 12 الگوی بدون درز انواع اشکال هندسی است که مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.