59,000 تومان

طرح رویایی پری و فرشته آبرنگی مجموعه‌ای فوق العاده زیبا و با کیفیت از تصاویر کلیپ آرت گل و بوته، دسته گل، بک گراند، حروف الفبا، پترن‌های بدون درز، قاب و فریم، کارت‌های آماده و عناصر طراحی است.

45,000 تومان

وکتور گیاهان و جانوران برکه و مرداب مجموعه‌ای فوق العاده زیبا از 45 عنصر طراحی، 17 تاج و دسته گل و 20 پترن بدون درز است که به صورت برداری طراحی شده‌اند.

40,000 تومان

کلیپ آرت کودکانه بامزه و فانتزی مجموعه‌ای زیبا و با کیفیت از تصاویر بامزه حیوانات، ماه، گل و بوته، پوستر، حروف الفبا، عبارات انگلیسی، تاج گل و پترن‌های بدون درز است که به صورت وکتور یا برداری طراحی شده‌اند.

25,000 تومان

کلیپ آرت آبرنگی برگ درخت مجموعه‌ای زیبا از 6 قاب و فریم، 10 پترن بدون درز، 6 قالب آماده، 6 قالب اینستاگرام به همراه 20 عنصر طراحی است که به صورت دست ساز و با ابزار آبرنگ طراحی شده‌اند.

45,000 تومان

طرح بته جقه آبرنگی مجموعه‌ای فوق العاده زیبا از انواع نقوش اسلیمی گل‌های بته جقه به همراه پترن و حاشیه‌های تزئینی است که از آن‌ها می‌توانید در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف استفاده کنید.

25,000 تومان

طرح آبرنگی گل و بوته بوهو مجموعه‌ای زیبا از تصاویر کلیپ آرت شامل انواع گل و بوته، پترن‌های بدون درز و کارت‌های آماده است که به صورت دست ساز و با ابزار آبرنگ طراحی و با کیفیت بالا به تصاویر دیجیتال تبدیل شده‌اند.

45,000 تومان

طرح آبرنگی عتیقه جات، گل و دسته گل، پترن، بک گراند، قاب و فریم و عناصر طراحی مجموعه‌ای زیبا از تصاویر کلیپ آرت دست ساز است که می‌توانید از آن‌ها در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف استفاده کنید.

45,000 تومان

طرح نقاشی سیب و شکوفه مجموعه‌ای فوق العاده زیبا از 120 تصویر کلیپ آرت سیب و شکوفه، پترن‌های بدون درز، قاب و فریم گل، دسته گل، تاج گل، حروف الفبا گلدار و عناصر طراحی است.

60,000 تومان

گل و بوته تروپیکال و گرمسیری آبرنگی یک ست و مجموعه‌ای فوق العاده زیبا از انواع دسته گل، تاج گل، برگ، پترن‌های بدون درز، بک گراند، کارت‌های آماده، قاب و فریم و عناصر طراحی است.

25,000 تومان

پترن گل های بهاری بدون درز مجموعه‌ای زیبا از 24+8 الگوی تکرار پذیر با کیفیت است که می‌توانید از آن‌ها در پروژه‌های گرافیکی مختلف استفاده کنید.

25,000 تومان

پترن گل و غنچه صورتی (گل صد تومانی) مجموعه‌ای زیبا از 12 الگوی بدون درز است که با کیفیت بالا طراحی شده‌اند و مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

ترن گل و بوته تزئینی زمستانی آبرنگی مجموعه‌ای زیبا و با کیفیت از 5 الگوی بدون درز است که به صورت دست ساز طراحی شده‌اند و مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.