نرم‌افزار مورد نیاز :
photoshop photoshop element Illustrator powerpoint word other
GCPruistine

فونت تزئینی انگلیسی

فونت تزئینی انگلیسی GCPruistine یک سریف فونت فوق العاده زیبا است که مناسب جهت استفاده در طرح و پروژ‌ه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد. فونت GCPruistine با وزن معمولی طراحی شده است که می‌توانید از آن در طراحی انواع کارت تبریک، پوستر، بسته بندی محصولات، کارت ویزیت، بروشور، تراکت و … استفاده کنید.