نرم‌افزار مورد نیاز :
Illustrator

وکتور آناتومی بدن انسان

وکتور آناتومی بدن انسان یک تصویر استوک با کیفیت است که به صورت برداری طراحی شده است و مناسب برای استفاده در طرح وپروژه‌های مختلف می‌باشد. تصویر را می‌توان در نرم افزارهای طراحی برداری اجرا و نسبت به ویرایش آن اقدام نمود.