نرم‌افزار مورد نیاز :
Illustrator

وکتور سیستم عصبی بدن انسان

وکتور سیستم عصبی بدن انسان یک تصویر استوک است که به صورت برداری طراحی شده است مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های مختلف می‌باشد. این تصویر وکتور را می‌توان در نرم افزارهای طراحی برداری اجرا و نسبت به ویرایش و شخصی سازی آن اقدام نمود.