نرم‌افزار مورد نیاز :
Illustrator

وکتور آناتومی سینوزیت بینی

وکتور آناتومی سینوزیت بینی یک تصویر استوک با کیفیت است که به صورت برداری طراحی شده است و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های مختلف می‌باشد.